Stora Lundby Trädgårdsförening

Bildad 1918

                            

Zonkartan

Här får ni lite vägledning över vilken zon vi tillhör. Klicka här!

Zonkartan upprättades ursprungligen av Riksförbundet Svensk Trädgård föregångare Sveriges Pomologiska Förening för att hjälpa äppelodlare med härdighetsanvisningar.Kartan publicerades första gången 1910. Zonkartan kompletterades 1961 med en Växtatlas Som beskrev härdigheten för en mängd vedartade växter. Den senaste uppdateringen av atlasen gjordes 1993 och förutom zonkartan med sina åtta zoner innehåller den härdighetsbeskrivningar för vedartade prydnadsväxter och fruktträd.

Här får du lite zontips, klicka här!
Brusande fors, Säveån!