Stora Lundby Trädgårdsförening

Bildad 1918

                            

E-postadress

Du som har en E-postadress får gärna lämna den till föreningen. Föreningen kan nå dig snabbt och du får besked vid olika förändringar. Det kan t ex tillkomma programpunkter utöver de som angetts i det utskickade programmet. Vi lämnar inte ut din adress till någon annan. 

 

Om samåkning

På grund av Covid-19 Pandemi har vi ingen samåkning.

När Pandemin är över gör vi enligt följande: Vid våra utflykter och resor anger vi ofta samåkning, när det är svårt att ta sig till resmålet med kollektivtrafiken. Detta innebär att den som har bil och är villig att köra tar med så många passagerare som möjligt i sin bil. Föreningen anser att det är angeläget av framförallt miljöskäl att samåka. Men även kostnaden per person blir lägre och det kan vara lättare att parkera på resmålet om det är färre bilar. Kostnaden per passagerare och förare beräknas till antalet mil x 20 kr, dividerat med antal personer i bilen.