Stora Lundby Trädgårdsförening

Bildad 1918

                            

 Lerums kommun informerar

Giftfri miljö i trädgården!

Nu är våren här och för en del innebär det att trädgårdssäsongen börjat. Det finns olika metoder och produkter för att hantera en del av de problem som kan dyka upp i trädgården, som till exempel ovälkommet besök av den spanska skogssnigeln eller angrepp av insekter och ogräs.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Kemikalier som sprids på en viss plats stannar sällan där. Många kemikalier kan transporteras i mark och vatten och hamna på platser där kemikalierna är oönskade. Till exempel i närliggande vattendrag. Vissa kemikalier ställer till med större problem än andra.

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är Giftfri miljö. Målet går ut på att det år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. För att vi ska nå miljömålet krävs gemensamma insatser!

Bifogat finns tips från Kemikalieinspektionen om hur du kan minimera användningen av farliga kemikalier när du behöver skydda trädgården från oönskade angrepp av till exempel sniglar och ogräs. Tipsen är tänkta att underlätta skötsel av trädgården och samtidigt bidra till en bättre miljö!

Här kan du läsa kemikalieinspektionens faktablad om mördarsniglar och annat och här finns information om alternativa växtskyddsmedel