Stora Lundby Trädgårdsförening

Bildad 1918

                            

 

 

Välkommen till Stora Lundby Trädgårdsförening!

 

Föreningen är för ALLA trädgårdsintresserade i Lerums kommun 

Vi är en grupp intresserade och glada amatörer som alla har det gemensamma intresset för trädgård och odling i olika former. Föreningen bildades redan 1918 och vilar på medlemmarnas intresse och engagemang. Välkommen till vår grupp!  

Sedan mars 2020 har föreningens verksamhet påverkats av Covid-19 pandemin. Nu ser vi framemot att träffas mer! 

 

Vårprogrammet 2023 läggs ut snarast.

 

Välkommen på årsmötet 1 mars kl. 19.00 i Centrumkyrkan i Gråbo!
Iris Grabe, trädgårdsmästare i Växtrum kommer att föreläsa.

 

 

Detta trädgårdsår har vi 3 trädgårdsgrupper. 

Vi träffas för inspirerande besök i varandras trädgårdar. Det finns några platser kvar att anmäla sig till för 2023. Kontakta Ingela Svensson tfn 0793-406523 för mer info. 

 

Du får gärna tipsa styrelsen om olika aktiviteter.

Det kan vara föreläsningar, trädgårdsbesök, studiecirklar eller annat. Du är kanske själv kunnig inom något område, där du vill förmedla kunskap eller odlarglädje. Kontakta gärna någon i styrelsen eller framför dina synpunkter på hemsidan under "Frågor och hälsningar".

 
 

Uppdaterad 2023-01-17 kl.14.44

Vårprogrammet 2023

 

Välkommen på årsmötet 1 mars kl. 19.00 i Centrumkyrkan i Gråbo!
Iris Grabe, trädgårdsmästare i Växtrum kommer att föreläsa.

 

Resten av vårprogrammet kommer snarast! 

Allmän info

Av miljöskäl försöker vi samåka med maxantal passagerare i bilarna till de olika aktiviteterna. Meddela när du anmäler dig om du vill köra eller åka med. Vid samåkning betalas 25 kr/mil delat på antal personer i bilen.

Avgift för icke-medlemmar för deltagande i föreningens aktiviteter är 50 kronor.

 För de flesta aktiviteter krävs minst fyra anmälda om inget annat anges.

 Överskott från aktiviteter mm tillfaller föreningen.  

Programmet kan komma ändras pga ev. restriktioner med pandemin.

Meddela gärna din mejladress till ordf. på mejl bittan04@gmail.com för digital post!

Vi finns på Facebook:

Stora Lundby trädgårdsförening och Stora Lundby Trädgårdsförening GRUPP

Föreningen är medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård www.tradgård.org